FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Bouda Cyril

  • 14. listopad 1901, Kladno
  • 29. srpen 1984, Praha
  • malíř, ilustrátor (Kdyně)

Od poloviny 30. let pobýval každoročně Na Hájovně u Kdyně, kde vzniklo i několik kreseb a maleb. Sblížil se s manželi Štěpánkovými ze Kdyně a na popud H. Štěpánkové se seznámil s dílem J. Š. Baara. Ilustroval jeho Skřivánka. Je autorem pamětní známky s obrazem Domažlic k tisíciletí města v roce 1971. Pozn.: Podle Kalendária osobností západních Čech na rok 2004 se narodil 14. 01. 1901.

Zdroj: www.mekbn.cz