FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Žuvníček Josef

  • 3. leden 1865, Praha 
  • 13. únor 1939, Domažlice 
  • učitel, ředitel, kulturní pracovník, knihovník, autor čas. článků, autor odborných publikací  (Domažlice)

Roku 1884 absolvoval Pražský učitelský ústav - prvním místem jeho pedagogického působení se stal Trhanov. Mezi léty 1887 až 1928 byl činný v Domažlicích jako učitel a posléze jako ředitel dívčích škol. V roce 1893 se podílel spolu s M. Duffkem, A. Srnou a V. Kebrlem na uspořádání domažlické „Hospodářské, průmyslové a národopisné výstavy.“ K této akci napsal informativní úvodní slovo o Domažlicku a Chodsku. V letech 1901-1937 byl knihovníkem Veřejné obecní knihovny. Aktivně byl zapojen do kulturního života města. Působil jako člen výboru Veřejné obecní čítárny, jako jednatel Literární jednoty či jako cvičitel Sokola. Je autorem několika set úvodníků do týdeníku Posel od Čerchova. Také je znám jako autor Nového průvodce Chodskem, divadelní hry Ruce, které zachraňují (1935), odborných publikací Stavba a řízení elektrických drah (1909), Zařízení podomního telegrafu (1904) a Amatérské přijímací stanice (1925). Spolupracoval na přípravě učebnic i osnov přírodních věd.

Pozn.: Kotal uvádí datum narození 1. 1. 1865, JPH a Kalendárium osobností západních Čech na rok 1999 3. ledna 1865.

, Zdroj: www.mekbn.cz