FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Coudenhove-Kalergi Richard N. (Coudenhove-Kalergi de Ronspergheim, R. M., Edžiró)

  • 17. listopad 1894, Tokio (Japonsko)
  • 27. červenec 1972, Schruns (Rakousko)
  • politik, filozof, čestný občan Poběžovic in memoriam (Poběžovice)

Narodil se jako druhé dítě rakouského diplomata, správce velvyslanectví Rakouska-Uherska, hraběte Jindřicha Coudenhove-Calergi a Japonky Micuko Ayoma. V roce 1895 rodina přesídlila na zámek do Poběžovic, který vlastnila od roku 1864. Kosmopolitní prostředí poběžovického zámku ovlivnilo i jeho pozdější pohled na svět. Po ukončení vídeňského šlechtického tereziánského gymnázia přešel na vídeňskou univerzitu, kde studoval filozofii a dějiny. Doktorát filozofie složil v r. 1916. V roce 1920 založil ve Vídni panevropské hnutí. Ve své knize Panevropa (poprvé vyšla roku 1923) a ve stejnojmenném časopise, který začal vydávat v roce 1924, položil základy evropského spolkového svazu, jehož myšlenku propagoval až do své smrti. Po anšlusu Rakouska odjel nejprve do Švýcarska, později do USA, kde se roku 1940 stal profesorem historie v New Yorku. Po válce se trvale usadil ve Švýcarsku. Roku 1947 se stal zakladatelem a generálním tajemníkem Evropské parlamentární unie, sdružení, které usilovalo o hospodářské a politické sjednocení evropských států. Jeho myšlenkám dala poprvé politickou podobu Rada Evropy založená v roce 1949. Byl nositelem mezinárodní Karlovy ceny za evropské porozumění města Cách a ceny univerzity v Kodani. Byl prvním nositelem japonské ceny míru, byly mu uděleny čestné doktoráty univerzit v Tokiu, Hirošimě a ve Frankfurtu. Městské zastupitelstvo v Poběžovicích schválilo v květnu 2000 návrh rady na udělení čestného občanství in memoriam. Slavnostní ceremoniál proběhl 20. května 2000 při zahájení mezinárodní konference věnované vzájemnému soužití českého a bavorského národa. Dne 16. 5. 2004 mu byla u vstupu do poběžovického zámku odhalena pamětní deska.

Zdroj: www.mekbn.cz