FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Fajt Jan

  • 26. září 1925, Domažlice
  • 24. duben 1945
  • tesař, politický vězeň, oběť nacismu (Moravská Ostrava, Saal nad Dunajem, Flossenbürg)

Zatčen gestapem 1. 11. 1944 v Moravské Ostravě, vězněn v Kounicových kolejích, Flossenbürgu a v Saalu nad Dunajem. Zemřel na pochodu smrti do Dachau.

Zdroj: www.mekbn.cz