FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Beneš von Čerchov Franz

  • 10. říjen 1831, Klenčí pod Čerchovem
  • důstojník, generálmajor, šlechtic (Komárno)

Armádní důstojník a šlechtic. V roce 1841 zahájil studium na klatovském gymnáziu. V roce 1848 se zúčastnil protirakouských demonstrací a byl ze školy vyloučen. Vojenskou dráhu začal v říjnu 1849, kdy vstoupil dobrovolně do dragounského pluku v Klatovech. V 70. letech byl povýšen na plukovníka a ještě předtím byl povýšen do šlechtického stavu a vzal si přídomek von Čerchov. Od roku 1879 do roku 1882 byl velitelem Hulánského pluku, který se skládal z Poláků a Rusínů. V letech 1882-1892 byl posádkovým velitelem v Komárně. V roce 1892 byl v souvislosti s odchodem do důchodu povýšen na generálmajora. Zemřel po r. 1914, pravděpodobně během válečných let. (Podle neověřených zdrojů byl velitelem v Leopoldově a bydlel též v Bratislavě.)

Zdroj: www.mekbn.cz