FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Libický Josef

  • 22. leden 1859, Pardubice
  • 5. červenec 1920, Mlýneček u Domažlic
  • učitel, školní inspektor, jednatel Ústřední matice školské (Mlýneček u Domažlic, Nový Klíčov, Praha)

Narodil se v rodině městského účetního. Otec měl humanitní vzdělání a široké kulturní zájmy. Libický vystudoval učitelský Ústav v Hradci Králové. Do Prahy přišel v době znovudostavění Národního divadla. Záhy po svém příchodu se zapojil do činnosti ÚMŠ, ve které byl v lednu 1889 zvolen do výboru a později působil jako jednatel. Od roku 1893 až do své smrti roku 1920 trávil pravidelně prázdniny na Mlýnečku v domě čp. 6, který náležel Jakubu Šperlovi a po jeho smrti jeho zeti, hajnému Josefu Dekrovi. Mezi jeho osobní přátele patřili cestovatel E. Holub, malíř A. Kalvoda, spisovatel K. V. Rais. Zasloužil se o zřízení české školy v Novém Klíčově, která byla ve své době nejzápadnější českou školou. Slavnostně otevřena byla 19. 8. 1906. Její otevření se proměnilo ve velkou místní národní slavnost. V roce 1930 si Chodové připomněli desáté výročí smrti J. Libického umístěním pamětní desky s jeho podobiznou, jménem a textem hovořícím o jeho zásluhách na budovu školy. Ve škole se vyučovalo až do roku 1964, kdy byly děti převedeny do nové školy mrákovské.

Zdroj: www.mekbn.cz