FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

prof. ThDr. Bič Miloš

  • 19. listopad 1910, Vídeň
  • 28. duben 2004, Praha
  • kněz, odbojář, politický vězeň, historik, profesor, čestný občan Domažlic, autor odborných publikací (Praha, Domažlice, Dachau)

Narodil se ve Vídni, studoval evangelickou teologii v Praze a Montpellieru a současně knihopis u prof. Bedřicha Hrozného na FF Univerzity Karlovy. Do Domažlic přišel jako duchovní správce sboru Českobratrské církve evangelické v r. 1936. Spolu s JUDr. Antonínem Žlábkem založil roku 1938 Bratrské dílo, které se po březnu 1939 změnilo v odbojovou skupinu napojenou na pražskou YMCU. Nacisty byl zatčen roku 1940, poté byl vězněn, konec války jej zastihl v Dachau. Od podzimu 1945 do roku 1950 ještě působí v Domažlicích. V roce 1946 byl jmenován docentem, v roce 1948 profesorem. Po odchodu do Prahy až do odchodu do důchodu působil jako profesor Komenského evangelické bohoslovecké fakulty. Dne 3. 5. 1995 mu bylo uděleno čestné občanství města Domažlic. V Domažlicích oslavil zlatou svatbu a v r. 2000 i své devadesátiny. Dne 28. 10. 1997 převzal na Pražském hradě medaili Za zásluhy za aktivity během 2. sv. války. Bičovo badatelské a literární dílo se soustředilo na problematiku Starého zákona, byl v této oblasti i celoevropsky uznávaným odborníkem. Vydal na dvě desítky knih a řadu studií. Jeho stěžejním životním dílem byl překlad Starého zákona do moderní češtiny.

Zdroj: www.mekbn.cz