FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Blau Josef

  • 12. srpen 1872, Nýrsko (okr. Klatovy)
  • 22. říjen 1960, Straubing (Německo)
  • učitel, etnograf, historik, regionalista (Nýrsko, Klatovsko, Straubing (Německo))

Narodil se v rodině ševce, po absolvování školy nastoupil jako písař u notáře Sandera a na jeho popud vystudoval učitelský ústav v Praze. Učitelskou dráhu začal v Dešenicích. Po tragické smrti své první ženy se oženil se sestrou skladatele Jindřicha Jindřicha Barborou. K publikační činnosti ho přivedl zájem o historii Šumavy a Králováků. Psal o vývoji osídlení Šumavy a Českého lesa, o historii Nýrska a skláren. Kromě toho v drobných spisech zpracoval šumavská stará řemesla, historky o tzv. lesních lidech, šumavský domácký průmysl a lidové umění. Jako antifašista nesměl za války publikovat. V roce 1948 se po smrti své druhé ženy vystěhoval do Bavorska. Spolupracoval s ním historik a pedagog Karlmann Pöhnl. Kudrlička uvádí jako datum úmrtí 20. 10. 1960.

Zdroj: www.mekbn.cz