Červená, modrá fíjala

  1. Červená, modrá fíjala, hdes jí, má milá, trhala?
    /: Hdes jí, má milá 3x, trhala? :/
  2. Trhala sem jí v zahráce, zabolílo mně mý srce,
    /: Zabolílo mně 3x mý srce. :/
  3. Proč by tě srce bolílo, hdyž huž máš chlapse jinýho,
    /: Hdyž huž máš chlapse 3x jinýho. :/