Červenyj šátečku kolem se toč

 1. Červenyj šátečku kolem se toč, kolem se toč, kolem se toč,
  má milá se hněvá, já nevím proč, já nevím proč, já nevím
  proč.

  Ref.: Tralalalalala, červená fíjala, tralalalala fíjalenka.

 2. Hdyž sem si v potoce ruce myla, ruce myla, ruce myla,
  šátek sem do vody hupustila, hupustila, hupustila.

  Ref.: