Čí sou to koníčky na našom houvoře

  1. /: Čí sou to koníčky na našom houvoře? :/
    /: Voni se tám pasou, voni se tám pasou vod samýho polodne.:/
  2. /:Hdyby já vedíla, že mýho milýho,:/
    /: já by je zahnala, já by je zahnala do jetele bílýho. :/
  3. /: Hdyby já vedíla, že mýho Hondzíčka, :/
    /: já by je zahnala, já by je zahnala do nášeho zelíčka. :/