Haž pomašírujem třista mil za Vídeň

 1. /: Haž pomašírujem třista mil za Vídeň, :/
  /: tám spatříme Turky, celou tureckou zem. :/
 2. /: Haž pomašírujem za mňesto Olomouc, :/
  /: zkažte tám mý milý, zkažte jí dobrou noc. :/
 3. /: Haby se vdávala, na mňe nečekála, :/
  /: haž já z vojny přídu, bure holka jiná. :/
 4. /: Mý zlatý rodiče ha vy v hrobě spíte, :/
  /: že já sem vojákem, vo tom nic nevíte. :/