Hondza vozí hnuj

 1. /: Hondza vozí hnuj
  na stateček svuj. :/
  /: Nakydá ho dje lopaty,
  postaví se mezi vraty:
  "Ouha šiml stuj!",
  než nakydám hnuj. :/
 2. /: Keryj vozí hnuj,
  bure chlapec muj. :/
  /: Keryj vozí peručí,
  ten se tuze nabručí,
  keryj vozí hnuj,
  bure chlapec muj. :/