Hdo si to pivíčko dopřeje

 1. Hdo si to pivíčko dopřeje,
  ten se dycky dobře poměje.
  Hdo s chutí píje, družný, veselý je,
  slouží mu ku zdraví,
  hdo s chutí píje, družný, veselý je,
  slouží mu jenom ku zdraví,
  ku zdraví, ku zdraví.
 2. Rychle, kamerádi, stávyjte,
  zpátky na stůl svorně zvedejte.
  Lická moudrost praví, pivo život hladí,
  připijme na zdraví,
  lická moudrost praví, pivo život hladí,
  připijme všichni na zdraví,
  na zdraví, na zdraví.