Hdyž sem šel vod Domažlic 2

  1. Hdyž sem šel vod Domažlic, nesl sem putnu kvasnic.
    /: Drobet sem prodával, drobet sem rozdával,
    sám sem si nenechál nic, hdyž sem šel vod Domažlic. :/
  2. Hdyž sem šel z Babylona, to bula velká zima.
    /: Hdyž sem šel z Kubice, padála krupice,
    hdyž sem šel z Pašešnice, to bula prášenice. :/