Hdyž sem k vám chodíval

Hdyž sem k vám chodíval, pes na mňe štěkal,
já mu dal kůrčičku, haby mi nechál.
/: Kuráž, kuráž, kůrčičku - tu máš.
Haby si neštěkal, haž puru vod vás. :/