Houjezká hospoda z dromnýho kamení

 1. /: Houjezká hospoda z dromnýho kamení, :/
  /: hdo peníze nemá, hajť do ní nechodí. :/
 2. /: Já peníze nemám, přece do ní puru, :/
  /: černovokú dívči namlouvat si buru. :/
 3. Houjezký panynky tisíce hledají,
  tisíce hledají, samy nic nemají,
  /: než tu jednu sukni, co na sobě mají. :/
 4. /: V pátek jí vyperú, v sobotu piklujú, :/
  /: v neděli u Schránů do rána tancujú. :/

Srovnejte s písní Mrákovská hospoda.