Hančička spí

  1. Hančička spí, Hondzíček s ní.
    /: Co vona neví, to von jí poví,
    dyť huž sou svý. :/
  2. Hančička spí, Hondzíček s ní.
    /: Muziky hrajú, lidi tancujú,
    prachnic neví. :/