Hdyž sem já šel vod hubičky

 1. /: Hdyž sem já šel vod hubičky, svítily mně dje vězdičky. :/
  /: Jedna jasná, druhá tmavá, ach, muj Bože, kerá je má? :/
 2. /: Ha ty tmavá, rosjetli se, má hubičko, rozmysli se! :/
  /: Karak se mam rozmysliti, hdyž nemůžu tvoje býti. :/
 3. /: Haž pa my se rozlúčíme, dje srdíčka zarmútíme. :/
  /: Dje srdíčka, štyry voči, burú plakat ve dne v noci. :/
 4. /: Kamen mlynckyj dobře mele, žádnú lásku nerozmele. :/
  /: Jedna láska, štyry voči, ha dje plačú ve dne v noci. :/
 5. /: Modrý voči, proč plačete? Dyjť vy moje neburete. :/
  /: Neburete, ha nesmíte, darmo si na mňe myslíte. :/