Hdyž sem kovál koníčky

  1. Hdyž jsem kovál koníčky, bul sem hu svý Hančičky.
    /: Nechtíla mňe demů pustit, haž neburú vězdičky. :/
  2. Vězdičky huž nebuly, ha já říkám svý milý:
    /: Poj, má milá, vyprovoď mňe, vyprovoď mňe na míli. :/