Hdyž sem šel vod Domažlic 1

 1. Hdyž sem šel vod Domažlic, nesl sem putnu kvasnic;
  /: Drobet sem prodával, drobet sem rozdával,
  sám sem si nenechál nic. :/
 2. Hančičko šafářova, ty nemáš husy doma,
  /: Ty je máš v ječmeně, di na ně, vyžeň je,
  hajť není žádná škoda. :/
 3. Hančičko šafářovic, neříkyj žádnýmu nic,
  /: Neříkyj paňmámě, hani pantátovi,
  že my se rádi máme. :/
 4. Hančičko, kulatyj sjet, počkyj na mňe sedum let,
  /: Já na tě nepočkám, tebe se nedočkám,
  ty si malyj pacholek. :/