Holka má milá

 1. Holka má milá, ty si nemíla vochčáka milovat,
  holka má milá, ty si nemíla vochčáka chtít.
  Von veme kudličku, zapíchne vochčičku,
  kůži na buben, tancovat burem pomalíčku.
 2. Holka má milá, ty si nemíla kryjčíře milovat,
  holka má milá, ty si nemíla kryjčíře chtít.
  Von veme cihličku, nožíky, jehličku,
  holka má milá, ty si nemíla kryjčíře chtít.