Huž se svítá vod Baldova

 1. /: Huž se svítá vod Baldova, :/
  /: já muším jít do domova. :/
 2. /: Huž se svítá, je den bílyj, :/
  /: já muším jít vod mý milý. :/
 3. /: Dite, muží, dite k ženám, :/
  /: já bych k ní šel, já jí nemám. :/
 4. /: Vy mládencí za panama, :/
  /: mně huž cesta zapadala. :/
 5. /: Haž jí buru doma mívat, :/
  /: já s ní buru dycky líhat. :/