FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Prozkoumejte Chodsko!
Začněte klepnutím na mapu nebo na šipky vpravo...
Načítám data mapy...

Minimální délka

km

Maximální délka

km

Typy tras

Turistické oblasti

Jak Chodové pojmenovávali lidské vlastnosti

16. leden 2016 • Víte kdo je kubík, durba, klampačka, drnda nebo brusna? Staří Chodové měli pro pojmenování různých lidských vlastností svérázné výrazy. Seznámit se s chodským nářečím – bulačinou tak i dnes stojí za to, co říkáte? více

Jirka s kozú

30. prosinec 2015 • Bul jeden král a měl ceru, a von ji nemoh žádnej rozesmít, vona bula dycky smutná. Tak ten král poudali, hdo hudělá, haby se vona zasmíla, že mu ji dejí. Tak von bul jeden pastýř a měl syna, říkali mu Jirka. Von poudá: „Tatíku! Já teky pudu, esli bych ji rozesmíl. Já na vás nic nechci jenom tu kozu." A táta řekli: „No ták di." Ta koza bula taková, hdy von chtěl, tak vona každýho držíla, a ten čověk mušel při ní vostát. více

Krátké video z vlkanovské hospůdky

21. prosinec 2015 • V dnešním příspěvku zavítáme do Vlkanova. Obec mezi Postřekovem a Poběžovicemi osídlili po válce Chodové z Dílů a Postřekova. I tom vypráví krátké video ze sedmdesátých let. více

Proč Pán Bůh stvořil Chody

14. prosinec 2015 • Za onoho času, když eště chodili Pán Ježíš se svatým Petrem křížem krážem po sjetě, došli voni vám haž sem k nám. Tenkrát, toceví, nevostávali tu žádný lidi, šudýž boulily se samý kopce, ha po nich les, les, nic jinčího než samyj les. Šli ha šli. Cestou potkávali srnce, jeleny, nedvědy, vlky, hale z lidi nepotkali hani křišťánka, haž se svatýmu Petru zastesklo ha povídá: „Pane Bože, cák říkáš? Nemyslíš, že bys tu míl přece teky husadit ňáký lidi, haby tu nežíla jako na poušti jenom samá zjeř?" více

Původ jména královského města Domažlic (Taus)

1. prosinec 2015 • Mezi dvěma mohutnými vrchy Šumavy, totiž mezi Osou (Osser), jehož nižší vrchol v Bavorsku ležící 3918 stop, vyšší pak 4051 stop na půdě české nad hladinou mořskou vystupuje a kterouž český lid prsy Matky Boží jmenuje, a pak mezi Čerchovem Velikým, 3282 stop vysokém, otvírá se brána zemská, před kterouž v Bavorsku jako závora položena jest hora Hochbogen. Touto branou zemskou čili průchodem Šumavy valili se bezpočtukráte nepřátelé z říše německé do milé vlasti naší na plen a lup. A protož i vladařové čeští v tuto krajinu obraceli pozornost svou a bránu tuto záhy pevným hradem a stráží opatřiti hleděli. více

77. výročí zabrání horního Chodska

25. listopad 2015 • Velmi smutné výročí pro naši vlast si připomínáme v těchto dnech. Po nástupu Hitlera k moci v roce 1933 se dosud mírová politika Německa vůči Československu změnila. 24. dubna 1938 vyhlásil vůdce Sudetoněmecké strany Konrad Henlein v Karlových Varech program žádající autonomii Sudet. Postupně docházelo k provokacím a soustřeďování německého vojska u našich hranic. Proto ministerstvo národní obrany vyhlásilo 20. května 1938 částečnou mobilizaci. více

Sledujte nás na Facebooku a nepřijdete o žádnou novinku

Aktuálně z e-shopu

Zvěřina ve Farmářském obchodě

Srnčí, daňčí, mufloní, kančí maso (plece, na guláš). Více druhů zboží objednávejte v našem eshopu. zobrazit více

Srnčí, daňčí, mufloní, kančí maso (plece, na guláš). Více druhů zboží objednávejte v našem eshopu.

Počasí

Počasí (Domažlice)

Kalendárium

V nejbližších dnech si připomínáme následující výročí:

Ailová Anna
(před 100 lety)
Baar Jindřich Šimon
(před 154 lety)
Beer Josef P.
(před 247 lety)
Blacký Josef
(před 20 lety)
Bloch Moses Löb
(před 208 lety)

Banner chodsko.net

Chodsko.net | kulturní události, národopis a e-shop

Banner chodsko.net

Následující kód zkopírujte a vložte do HTML Vašeho webu. Neměňte prosím jeho obsah. Děkujeme, že se nás chystáte propagovat.