FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Postřekov - skalky na Sádku

Území o výměře 3,89 ha je chráněno od roku 1938. Důvodem ochrany je ochrana fragmentu smrkové bučiny na mimořádně nepříznivém stanovišti, jakožto typu přirozeného společenstva v jižní části Českého lesa.

Z Dílů se vydejte po žluté turistické značce z Klenčí po modré k rozcestníku Pod Sádkem, dále po Baarově cestě. Uprostřed jihozápadního okraje je vyhlídka.