FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Tip na výlet

Hora Svatého Václava - sv. Václav

Kostel zasvěcený památce svatého Václava leží na návrší v obci pojmenované Hora sv. Václava. Historicky první zmínky o existenci osady spadají k roku 1239. První zmínky o kostelu se vyskytují kolem roku 1345. Již v roce 1384 je kostel zmiňován jako farní, patřící do horšovskotýnského arcijáhenství. Později byla obec administrována augustiniány z nedaleké Pivoně. Farnost byla obnovena r. 1788, matriky jsou vedeny od r. 1680. Kostel byl opevněn a patrně zde stávala i tvrz. Oproti dřívějším zvyklostem byl kostel vybudován překvapivě velmi monumentálně a jeho rozměry se neshodují s dobovými dispozičními zvyklostmi. Kostel je pojat jako fortifikační jednolodní stavba s polygonálně uzavřeným presbytářem a s věží. Jsou v něm zachovány stopy původních lomených oken, kostelní loď je zaklenuta valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi. Monumentálnost stavby dokládá asi 10 metrů vysoký gotický presbytář, který kostel sv. Václava odlišuje od ostatních vesnických sakrálních staveb. Součástí kostela je loď z 15. století se starší věží z druhé poloviny 14. století. Celý byl zbarokizován v 17. století. Původní farní budova zmiňovaná v roce 1707 byla zároveň také školou. Po požáru v r. 1927 byla roku 1932 nově postavena fara. Při kostelu se rozkládá hřbitov, kam se vstupuje pilířovou branou. Kostel je bohužel ve špatném technickém stavu, ovšem i tak je pravidelně využíván pro konání bohoslužeb místní farní obce.

Dalšími zajímavostmi jsou početné litinové kříže ve všech částech obce.
Litinový kříž na kamen. podstavci obdél. průřezu s oboustranným popisem r. 1855.
Kovový kříž na kamen. podstavci obdélníkového průřezu v místní části Načetín.
Šest křížů v místní části Šidlákov.

Turistické body v okolí

Načetín - kaple
Kaple • 534 m
Načetín - sv. Václav
Kaple • 1 km
Hlinišťata (Hlinišťata)
Zaniklá obec • 1 km
Hvožďanská louka - přírodní památka
Přírodní památka • 2 km
Sezemín - lípa
Strom • 2 km
Sezemín (Zeisermühl)
Zaniklá obec • 2 km
Šidlákov - menhir
Menhir • 2 km

Občanské body v okolí

TJ Sokol Mutěnín
Fotbalové hřiště • 3 km
Mutěnín
Železniční stanice • 4 km
Poběžovice - koupaliště
Koupaliště • 4 km
Mateřská škola Poběžovice
Škola • 4 km
Poběžovice, lékárna
Lékárna • 5 km