FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Vidice - sv. Apolena

Severně od vsi v polích při cestě do Bernartic stojí kostelík sv. Apoleny. Prostou stavbu bez výrazných slohových prvků tvoří plochostropá loď a klenutý polygonální presbytář doplněný po stranách o sakristii. Kostel obsahuje zařízení ze 2. pol. 17. stol. a 1. pol. 18. stol. Doba a pohnutky, které ke vzniku kostela vedly, jsou nejasné. Soudobá odborná literatura uvádí jeho středověký původ. Zdá se však, že polygonální závěr je pouze konzervativním prvkem stavby vybudované teprve v baroku. Je proto velice pravděpodobné, že kostel sv. Apolény vznikl jako barokní poutní kostelík v 17. století. Blízké analogie můžeme spatřit v poutním kostele sv. Apolény u nedaleké Přimdy, který byl vysvěcen r. 1670. V roce 1857 byl vidický kostelík opraven borskými Lowensteiny. Obnova fasády a střešní krytiny proběhla v letech 1994 - 1995.

Turistické body v okolí

Vidice - čp. 5
Roubenka • 260 m
Rozhledna Březinka
Věž, rozhledna • 2 km
Libosváry - kaple
Kaple • 2 km
Strachovice - pomník
Pomník • 2 km
Mířkov - Racovský vrch
Vrch • 2 km
Mělnice - tvrz
Tvrz • 3 km
Bernartice - sv. Vojtěch
Socha • 3 km

Občanské body v okolí

TJ Sokol Bernartice
Fotbalové hřiště • 3 km
Mířkov - letištní plocha
Letectví • 4 km
TJ Sedmihoří Oplotec
Fotbalové hřiště • 4 km
Darmyšl - letištní plocha
Letectví • 4 km
Olešná - letištní plocha
Letectví • 5 km

Ubytování v okolí