FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Milavče - sv. Vojtěch

Dějiny milavečského kostela sv. Vojtěcha se začínají psát teprve od poloviny 18. stol. Ve středověku náležela ves pod duchovní správu fary při kostele Navštívení Panny Marie (dnes kostel U Svatých) v Domažlicích na Dolejším předměstí. V 17. stol. byly Milavče s Bozdíží přifařeny ke kostelu v Třebnicích. Ve vsi stála pouze kaple, o níž se historické prameny zmiňují v r. 1644 v souvislosti s její obnovou. Teprve o 100 let později prosadili Milavečtí výstavbu nové vlastní svatyně. Kostel založený v místech starší kaple vyrostl mezi léty 1741 - 1748. Jako jeho stavitel je uváděn Antonín Spannbruckner z Prahy. Interiér se inspiroval K.I. Diezenhoferem, ovšem není dynamicky zcela dokonalý. Na stěnách a stropu se nachází fresky se zobrazením života sv. Vojtěcha od malíře F.J.Luxe, na některých freskách je znát pozdější přemalba. Další fresky zase zobrazují legendu o sv. Vojtěchovi a pasákovi či Apoteózu sv. Vojtěcha. Na hlavním oltáři pocházejícím z roku 1755 se nachází sochy sv. Norberta se Zikmundem a Ivana s Ludmilou, boční oltáře sv. Víta a Václava a kazatelna pochází z roku 1753. V kostele se nachází zvony z roku 1875 od plzeňských zvonařů.

Turistické body v okolí

Občanské body v okolí

Milavče (34546)
Pošta • 115 m
Základní škola Milavče
Škola • 168 m
Mateřská škola Milavče
Škola • 168 m
Milavče
Železniční stanice • 249 m
Milavče - umělé hřiště
Fotbalové hřiště • 253 m

Občerstvení v okolí

Ubytování v okolí