FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Kout na Šumavě - sv. Jiří

Po třicetileté válce se o největší rozkvět obce Kout na Šumavě postarala hraběcí rodina Stadionů, jež panství vlastnila téměř 250 let. Stadionové začali postupně významně přetvářet místní krajinu. Roku 1702 zde slavný rod vybudoval malebnou kapli sv. Jiří, ve dvacátém století se pak hraběnka ze Stadionu zasloužila o její přestavbu v impozantní jednolodní kostel. Slavný rod Stadionů vymírá po meči a panství získávají Schönbornové.

Občanské body v okolí

Základní škola Kout na Šumavě
Škola • 123 m
Kout na Šumavě (34502)
Pošta • 217 m
Mateřská škola Kout na Šumavě
Škola • 401 m
TJ Sokol Kout na Šumavě
Fotbalové hřiště • 891 m
Kout na Šumavě
Železniční stanice • 934 m