FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Úboč - sv. Mikuláš

Ve vesnici stávaly původně dva kostely (ve 14. st. se zde připomínají dvě samostatné plebanie Dolní a Horní Úboč s vlastními kostely). Kostel sv. Václava na návrší byl zbořen koncem 18. století, do současnosti přetrval kostel sv. Mikuláše. Kostel sv. Mikuláše je gotický, připomínán ve 13. st. – z této doby se zachovalo zdivo lodi a spodní část věže. Presbytář a sakristie, dílo stejné huti jako kostel v Loučimě se časově řadí nejdříve k polovině 14. století. V roce 1763 byla sklenuta kaple a loď, roku 1852 došlo k úpravě kostela. Barokní úprava a přístavba kaple s oratoří proběhla v roce 1763. Horní patro věže je z roku 1852. Proti kostelu stávalo ve středověku feudální sídlo, jehož zbytky se dochovaly na zahradě zdejší barokní fary.

Turistické body v okolí

Úboč - čp. 4
Statek • 92 m
Úboč - roubenná stavení
Roubenka • 190 m
Úboč - roubenné stavení
Roubenka • 324 m
Všepadly - rybník
Rybník • 1 km
Všepadly - Panna Marie
Kaple • 1 km
Všepadly - sv. Václav
Kaple • 2 km
Podhora (Wasenmeisterei)
Zaniklá obec • 2 km

Občanské body v okolí

Úboč (34512)
Pošta • 159 m
Němčice - koupaliště
Koupaliště • 2 km
Hradiště - hřiště
Fotbalové hřiště • 3 km
Hradiště - koupaliště
Koupaliště • 3 km
Kanice - koupaliště
Koupaliště • 4 km