FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Šitboř - sv. Mikuláš

Podle místních tradic patří kostel sv. Mikuláše k jednomu z nejstarších v celém kraji a jeho počátky lze zřejmě klást již do 2. poloviny 13. století, i když větší část dochovaného gotického zdiva pochází až ze 14. století . Založení kostela je v současné době odborníky přisuzováno klášteru v blízké Pivoni. Dnes je kostelní loď bohužel ve zříceninách a značně zarostlá, z architektonických detailů se dochoval později zazděný lomený okosený portálek.

Ve stejně žalostném stavu je dnes bohužel presbytář s valenou výsečovou klenbou, i když jej na rozdíl od lodi kryje stříška. Ve stěně presbytáře je umístěn zajímavý náhrobek a do sakristie odtud vede další lomený gotický portál.

V 2. polovině 17. století byl kostel poměrně razantně barokně přestavěn, byly upraveny interiéry a přistavena věž s osmibokým patrem a protáhlou bání s cibulkou.

Celá památka je v současné době přes svůj nesporný historický i architektonický význam ve zříceninách a pomalu se rozpadá.