FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Čerchovské hvozdy - přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy je nejrozsáhlejším chráněným územím v oblasti Českého lesa. Její rozloha je 327 ha. Nalézá se na svazích vrcholů Čerchov (1042 m n.m), Malý Čerchov (988 m n.m) a Sedlová jedlina (927 m n.m). Hlavním předmětem ochrany jsou bukové a smíšené lesní porosty s charakteristickými rostlinami i živočichy.