FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Chotiměř - zámek

Ves Chotiměř, jejíž jméno jazykovědci odvozují od nedoloženého zakladatele Chotimíra, se v pramenech uvádí poprvé v r. 1379, kdy ji držel vladyka Hněvek z Chotiměře. Hněvkův nástupce Racek se připomíná r. 1382 a počátkem 15. století zde byli pány bratři Vilém a Sezema, z nichž Sezema žil ještě v r. 1423. Chotiměřskou tvrz postavil s největší pravděpodobností některý z nich. Další zprávy o Chotiměři jsou až z r. 1540, kdy tvrz a dvůr v Chotiměři koupili od Jeronýma Tasa z Peruce Kašpar Gottfried, řečený Bernášek ze Žebnice, a jeho první manželka Barbora z Chotiměře. To je také první zpráva o Chotiměřské tvrzi. Již v Kašparově závěti se však chotiměřská tvrz označuje jako pustá. Je pravděpodobné, že nebyla nikdy obnovena, alespoň o ní nenalézáme žádné zprávy v písemných pramenech a také po ní nezůstaly žádné zbytky. Dokonce ani nevíme, kde stála - pouze se dohadujeme, že to bylo v místech pozdějšího zámku.

Ten dali postavit ehdejší majitelé Chotiměře ve druhé polovině 18. století. Jde o menší jednoposchoďový pozdně barokní zámek s valbovou střechou a klenutým vestibulem se dvěma sloupy, který byl kolem r. 1800 novorenesančně upraven. Kolem zámku byl založen park, v němž stojí barokní kaple sv. Jana Nepomuckého, snad z r. 1743, se třemi červenými kopulemi, jejíž vnitřní zařízení je dílem plzeňského sochaře Karla Legáta.

Turistické body v okolí

Občanské body v okolí

Základní škola Osvračín
Škola • 2 km
Mateřská škola Osvračín
Škola • 2 km
Osvračín
Železniční stanice • 2 km
Osvračín (34544)
Pošta • 2 km
Blížejov
Železniční stanice • 2 km

Ubytování v okolí