FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Železná (Eisendorf)

Osada vznikla koncem 16. století na panství hradu Přimdy, ale v 17. století se stala samostatným statkem, který postupně drželo několik šlechtických rodů (Kocové z Dobrše pak až do roku 1945). Vesnice byla téměř zničena ve třicetileté válc,e ale později byla znovu obnovena a rozrostla se natolik, že byla roku 1905 povýšena na městečko. Před válkou zde žilo přes 1000 obyvatel, kromě toho k městečku patřila též většina okolních osad. Žilo zde i několik českých rodin, neboť zde byla celnice, finanční stráž a četnická stanice.

Po roce 1945 bylo sice městečko zčásti dosídleno, ale většina domů zůstala prázdná. Po roce 1948 se navíc ocitlo v těsné blízkosti hraničního pásma. Tím se ze Železné stala izolovaná příhraniční osada přístupná pouze pohraničníkům. V tomto období zaniklo přes 90 procent zástavby městečka, zůstalo stát pouze asi 15 domů v jeho nejvýchodnější části při jedné straně silnice směrem od Bělé. Jádro městečka leželo západněji odtud při velkém rybníce. Veškerá tato zástavba stejně jako zástavba dále směrem k hranici zmizela bez viditelných stop (v období socialismu ležela "za dráty").

Zničeny byly také historické stavby - kostel sv. Barbory z roku 1770 stál ve východní části proti zachovalým domům a byl obklopen hřbitovem. Po roce 1945 byl postupně zničen a v polovině 60. let jako ruina zbourán. Dnes je zcela zaniklý stejně jako hřbitov, na jeho místě stojí rozlehlý areál bývalých kasáren PS. Dochován je pouze pomník padlým v 1. světové válce před plotem areálu, obnovený po roce 1990. Dnes připomíná i zničený kostel a hřbitov. Zámek stál ve středu městečka nedaleko rybníka, tj. ve zcela zaniklé části. Při úpravách terénu koncem 90. let zde byly objeveny sklepy, které z něj zřejmě pocházejí.

Po roce 1990 byl znovu obnoven hraniční přechod, čímž se Železná stala typickým příhraničním sídlem s vietnamskými stánky atd.

Období zániku: postupně po 1945
Důvod zániku: hraniční pásmo

Zdroje:
www.sudety.cpkp-zc.cz
www.zanikleobce.cz

Turistické body v okolí

Železná - pomník Bohumila Majera
Pomník • 121 m
Železná - pomník padlým
Pomník • 156 m
Železná - Park smíření
Park • 759 m
Železná - památník partnerství
Pamětní deska • 1 km
Eisendorfská Huť (Eisendorfhütte)
Zaniklá obec • 2 km
Ruštejn (Ruhstein)
Zaniklá obec • 2 km
Frančina Huť (Franzelhütte)
Zaniklá obec • 3 km

Občanské body v okolí

Bělá nad Radbuzou, Cafe Restaurant Praha
Parkoviště • 726 m
Bělá nad Radbuzou, u hranice
Parkoviště • 981 m
Železná / Eslarn (D)
Hraniční přechod • 1 km
Pleš / Friedrichshängl (D)
Hraniční přechod • 4 km