FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Černá Řeka - Koňský kámen

Tzv. Koňský kámen se nalézá v hloubi lesa na bývalé zemské stezce mezi Caparticemi a Černou Řekou. Jde o velký plochý kámen, který je zapadlý hluboko v zemi na levém okraji úvozové cesty. Ke kameni se váží dvě pověsti. Jindřich Šimon Baar uvádí pověst o kurýrovi, který za dob císaře Rudolfa II. projížděl touto cestou do Řezna. Na tomto místě po plochém kameni uklouzl jeho kůň, kurýr z koně spadl a srazil si vaz. Podle druhé pověsti se na tomto místě zabil posel knížete Thurn-Taxise. Na kameni je dle některých zdrojů vytesán křížek, letopočet 1824, písmena B.Z. a koňská podkova, nad kterou je vyryto oko. Možná se ale jedná o hlavu koně.