FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
32 záznamů

Radonice - čp. 24

Venkovská usedlost čp. 24 je nemovitou památkou obce Radonice.

Radonice - čp. 9

Venkovská usedlost čp. 9 je nemovitou památkou obce Radonice.

Semněvice - usedlost čp. 12

Venkovská usedlost čp. 12 je nemovitou památkou obce Semněvice.

Semošice - čp. 24

Venkovská usedlost čp. 24 je nemovitou kulturní památkou obce Semošice.

Staňkov - barokní statek

Barokní statek čp. 70 z r. 1738.

Úboč - čp. 4

Roubené stavení u čp. 4.

Újezd - čp. 30

Venkovská usedlost čp. 30 je nemovitou kulturní památkou obce Újezd.

Újezd - dvůr U Keplů

Dvůr "U Keplů" je stavení v Újezdě u Domažlic, ve kterém v letech 1754- 1775 hospodařil Bolf. Sedlák, který v letech 1767- 1775 byl jednou z hlavních postav chodského odporu proti vrchnosti. Sepsal žaloby Chodů podávané císaři a zastupoval Chody při rozhodčí komisi v Praze. V průběhu velkého selského povstání na Hradecku roce 1775 nabádal Chody k ozbrojenému odporu. V důsledku toho byl dán rozkaz k jeho zatčení.

Újezd - dvůr U Pelnářů

Statek připomíná se již roku 1531. Nynější pomístný název vzal svůj původ na počátku sedmnáctého století, podle jména nového držitele statku. Odtud pocházela Dorota, manželka Jana Sladkého - Koziny, jejíž otec Adam Weisskopf tento dvůr koupil roku 1650 od Štěpána Pelnáře. Dne 15. 1. 1680 byl tento dvůr Adama Weisskopfa úředně odhadnut a jinému prodán. Je pravděpodobné, že se tak stalo zlovůlí lamingenské vrchnosti.

Újezd - dvůr U Podestátů

Původně byla zde obecní rychta. Stará výstavba statku je zachována v miniatuře a jeho stejnoměrná kopie byla instalována na národopisné výstavě v Praze roku 1895. V letech 1653 - 1710 hospodařil zde Adam Podestát. Bystrý a gramotný sedlák, dlouholetý rychtář, v jehož rukou byly soustředěny písemnosti o chodském sporu.

Újezd - dvůr U Rosochů

Prastarý pomístný název statku připomíná se již v průběhu husitských válek. Odtud pocházeli mučedníci pro víru, bratři Jan a Mikuláš Nadrybů, upáleni v Boru u Tachova dne 6. 11. 1503, spolu s dalšími čtyřmi bratry na rozkaz Švamberka, tehdejšího zástavního pána Chodů. Roku 1630 se už nachází tento statek v držbě rodu Sladkých, odsud pocházel Jan Sladký Kozina.

Zahořany - čp. 17

Venkovská usedlost čp. 17 je kulturní nemovitou památkou obce Zahořany.