FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
191 záznamů

Mlýnec - Nejsvětější Trojice

Kaplička Nejsvětější Trojice v Mlýnci. U kapličky bylo pohřbeno pět vojáků Suvorovovy armády (1799).

Mnichov - Nejsvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice stojící na návsi byla postavena pivoňským klášterem roku 1728 (plátno na zhotovení oltářního obrazu věnovali místní tkalci). Kaple byla opravena v roce 1991. Kaple Nejsvětější Trojice je ve vlastnictví církve .

Močerady - Panna Marie

Kaplička s obrázkem Panny Marie Klatovské pochází ze začátku 19. stol., opravena byla v r. 1990.

Mračnice - Nejsvětější Trojice

Šestiboká kaple byla postavena v roce 1870, k jejímu vysvěcení došlo až v roce 1886. K opravě kaple došlo koncem 80. let 20. století, ale nedochovalo se její vnitřní zařízení. Kaple je ve vlastnictví obce.

Mrákov - kaple

V obci je nová kaple z roku 2005.

Mrchojedy - Nejsvětější Trojice

V obci je malá čtyřboká kaple Nejsvětější Trojice postavená v roce 1934.

Mutěnín - Panna Marie

Kaple Panny Marie je ve vlastnictví obce, s datováním 1887, opravena 1992.

Načetín - kaple

Kaple u Načetína u cesty do Hory Svatého Václava.

Načetín - sv. Václav

Kaple sv. Václava nazývaná („Hensa“).

Nahošice - sv. Vavřinec

Zámecká kaple sv. Vavřince ve stylu opožděného baroka z roku 1807 je ve vlastnictví státu.

Němčice - sv. Josef

Opravená kaplička sv. Josefa stojí na návsi.

Neuměř - kaple

Kaplička, stojící uprostřed vsi, byla postavena r. 1832. Ve věžičce byl zvonek, na jehož jedné straně byl obraz sv. trojice a na druhé sv. Joachyma a sv. Anny.

Nevolice - sv. Martin

Barokní kaple byla zbudována v roce 1879 od manželů Martina a Kateřiny Forstových na místě staré pastušky. Kaple nemá zakládací listinu, ale obec převzala péči o její čištění a odpovědnost, aby nedošlo k jejímu zneužití. Právo dispoziční a rozhodovací o ní náleží duchovnímu správci osady – domažlickému děkanu. Roku 1883 domažlický truhlář Klement zhotovil oltář, po jehož vyhotovení mohla být kaple vysvěcena. Byla vysvěcena domažlickým vikářem a děkanem P. Karlem Hájkem a zasvěcena sv. Martinu. Roku 1883 byl také zhotoven oltářní obraz sv. Martina plzeňským malířem Janem Heroldem. V roce 1908 byla kaple obohacena o novou sochu Panny Marie Lurdské, zhotovenou domažlickým řezbářem Václavem Hůrkou. 1. května 1917 byl původní starý zvon sejmut a odevzdán pro vojenské účely spolu se zvony v Domažlicích a ostatních přifařených obcí. Dnes je ve zvoničce umístěn druhý zvon pořízený nevolnickým rolníkem Janem Šlajsem.

Nová Ves - sv. Jan

Dominantu Nové Vsi tvoří kaple sv. Jana z 1. poloviny 19. století, která je jedinou církevní památkou obce.

Nová Ves - sv. Václav

Gotizující kaple sv. Václava z roku 1872 je ve vlastnictví obce.

Nové Dvory - kaple

Malá kaple uprostřed lip.

Novosedly - kaple

Čtvercová kaple zarostlá v křoví bez oken a dveří, je uvnitř zpustošená.

Nový Kramolín - sv. Václav

Směrem k Vlkanovu stojí u cesty pěkně opravená kaplička čtvercového půdorysu z počátku 19. století. Byla postavena na konci 18., nebo na začátku 19. století. Jedná se o malou nízkou stavbu čtvercového půdorysu krytou stanovou střechou.

Ohnišťovice - kaple

Zděná výklenková kaplička stojí pod mohutným jilmem u zaniklé polní cesty spojující Ohnišťovice a Otov nedaleko Ohnišťovického rybníka. Na jaře 2014 město Poběžovice obnovilo severní část cesty z Ohništovic ke kapličce. Kaplička pravděpodobně pochází z 20. až 30. let 20. století.

Ohučov - sv. Jan Nepomucký

Nově opravená polygonální kaplička sv. Jana Nepomuckého stojí na návsi mimo hlavní silnici.