FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
1532 záznamů

Díly - pomník padlých

Památník padlým v první světové válce z obce Nový Postřekov (dnes Díly).

Díly - roubenka

Roubenka v obci Díly je ukázkou původní lidové architektury Chodska.

Díly - sv. Cyril a Metoděj

O výstavbě kapličky svatých Cyrila a Metoděje v obci Díly (tehdejší Nový Postřekov) bylo rozhodnuto na podzim roku 1945 na veřejné schůzi. Pro realizaci tohoto rozhodnutí byl dne 1. února 1947 ustaven výbor, jehož předsedou byl zvolen pan Jan Kapie. Tento výbor celou výstavbu řídil. Po zajištění pozemků, které bezplatně poskytli pan Antonín Konopík a Jakub Vogel, započalo již 26. února započato svážení kamene. 4. března poráženo a na saních sváženo potřebné dřevo z postřekovských lesů. Na Velikonoce 6. dubna bylo provedeno slavnostní položení základního kamene, 26. května se konalo zvedání krovu a celá stavba byla dokončena ke dni 6. července 1947, kdy bylo provedeno slavnostní vysvěcení. Stavbu kaple projektoval ing. Rýpl, profesor stavební školy v Plzni. Oltář vytvořil chodovský kameník Jakub Mathauser a oltářní obraz a křížovou cestu namaloval akademický malíř Jan Šebek. Zvon pochází z bývalé kaple v Caparticích, která byla zbořena v 50. letech. Většinu stavebních prací provedli občané Dílů. Kaple byla zasvěcena slovanským věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi a věnována památce Jindřicha Šimona Baara. Na fasádě jsou umístěny dvě pamětní desky. Jedna z nich připomíná dílské občany umučené za okupace. Druhá deska, která byla za normalizace počátkem 70. let odstraněna, nese poděkování americké armádě. Slavnostní znovuodhalení proběhlo 1. května 1990. Obřad vysvěcení kapličky proběhl v návaznosti na odhalení Baarova pomníku dne 6. července 1947 za účasti mnoha významných hostů. V roce 1955 byla šindelová střecha vyměněna za břidlicovou, roku 1989 byla opravena fasáda a vyměněna krytina za měděný plech, automatické zvonění bylo zavedeno v roce 1998. Mezi léty 2010-2011 byla provedena celková oprava kapličky a úprava jejího okolí.Na kapli nalezneme 2 pamětní desky, vyjadřující jak poděkování americké armádě za naše osvobození, tak uctění památky dílských občanů, kteří byli umučeni během okupace. V blízkosti kaple je v parku pomník věnovaný padlým občanů v 1. světové válce. Nedaleko jsou památné stromy, pomníček mistra Jana Husa a 4 domky zapsané do celostátního seznamu státních památek.

Díly - usedlost čp. 44

Venkovská usedlost, nemovitá kulturní památka.

Díly - usedlost čp. 82

Venkovská usedlost - dvojdům. Nemovitá kulturní památka.

Tip na výlet

Díly - vyhlídka

Česko - německá vyhlídka v obci Díly stojí za zadní stěnou obecního úřadu. Musíte k ní projít uličkou mezi ním a požární zbrojnicí. Z budovy obecního úřadu, potažmo restaurace ve stejné budově bylo vidět do širokého okolí, ale to se změnilo v souvislosti s novostavbami, které zaplnily jižní svah pod obecní budovou a zbrojnicí. Proto se Dílští rozhodli vybudovat vyhlídku, která by lidem vrátila pohled do kraje. Přístup není omezen otevíracími hodinami. Za krásného počasí je vidět až na vrch Tok v Brdech (89 km).

Dlažov - sv. Antonín Paduánský

Od nepaměti stávala v Dlažově kaple zasvěcena Panně Marii. Původní podoba je zachovaná ve zdivu lodi nynějšího farního kostela sv. Antonína Paduánského z 18. století – k lodi byly později přistavěny věž a presbytář. Roku 1787 byla císařem Josefem II. zřízena lokalie. Prvním lokalistou byl P. František Xaver Fischer ze Lnář. V Dlažově pobýval od roku 1788–1796. Roku 1835 byla vystavena farní budova a postaven nový hřbitov. Majitel pozemku, na němž stojí hřbitov, se zdráhal pozemek prodat, až byl úřady donucen. Roku 1849 byla ke kostelu přistavena věž a do pozlacené báně byl vložen spis napsaný duchovním správcem P. Huttarem. Roku 1852 (jiné údaje 1857) byla zdejší lokalie povýšena na faru. Hlavní oltář rokokový byl převezen z kláštera v Pivoni.

Dlažov - sv. Markéta

V pohledech na ves se výrazně uplatňuje návrší s kaplí sv. Markéty. Dnes je porostlé jen nízkým lesem a otevírá se odtud pohled na Kdyňsko i sousední Klatovsko.

Dlažov - synagoga

Synagoga v Dlažově stojí na návsi v centru obce jako čp. 27. Byla přestavěna na obecní úřad.

Dlažov (34042)

Místní poštovní pobočka.

Dlažov, odpočívadlo

Místní parkoviště.

Dlouhý vrch - přírodní rezervace

Dlouhý vrch je přírodní rezervace poblíž obce Bělá nad Radbuzou. Důvodem ochrany je společenstvo suťového lesa (lipová javořina, kyselá a květnatá bučina) s typickými druhy rostlin v podrostu.

Dobříkov na Šumavě

Místní železniční stanice.

Dolany - Studánka bez jména

Bezejmenná lesní studánka na úpatí vrchu Valba ve Švihovské vrchovině, nedaleko obce Dolany. Studánka je upravena a zastřešena, nedaleko studánky se nachází upravené lesní jezírko s můstkem, ostrovem a turistickým posezením. Studánka je přístupná po širokých lesních cestách.

Dolní Folmava - Fremuthova jedle

Fremuthova jedle je památný strom u vsi Dolní Folmava jihozápadně od Domažlic. Přibližně stopadesátiletá jedle bělokorá (Abies alba) roste na jižním svahu pod Čerchovem v nadmořské výšce 840 m. Obvod kmene jedle měří 386 cm (je druhou nejsilnější památnou jedlí v ČR) a vysoko nasazená koruna stromu dosahuje do výšky 55 m (měření 2000). Chráněna je od roku 1994 pro svůj vzrůst. K jedli se dostanete cestou vlevo u rybníčku u bývalého zámečku. V prudké pravotočivé zatáčce pod Čerchovem odbočíte vpravo na nezpevněnou lesní cestu, kterou dojdete k porostu mnoha statných jedlí a buků.

Dolní Folmava - smrk

Smrk u zámečku je památný strom u vsi Dolní Folmava jihozápadně od Domažlic. Přibližně 150 let starý smrk ztepilý (Picea abies) roste nedaleko bývalého zámečku v údolí Chladné Bystřice jižně od Čerchova v nadmořské výšce 650 m. Obvod jeho kmene měří 425 cm a špička stromu dosahuje do výšky 44,5 m (měření 2000). Smrk je chráněn od roku 1994 pro svůj vzrůst. Ke smrku se dostanete, pokud na cestě k rybníčku odbočíte vlevo na nezpevněnou lesní cestu a po 200 m se dáte vpravo do lesa. Zdravý smrk vyrůstá na prameništi asi 75 m od cesty. Má mohutné kořenové náběhy, spodní větve ale pro zápoj okolního porostu prosychají.

Dolní Huť (Unter hütten)

Ves byla založena v 18. století rodem Wiederspergerů jihozápadně od obce Rybník a vznikla v místech bývalé sklárny. Tato sklárna byla založena před rokem 1750 a fungovala do období kolem roku 1796. Tehdy zde stálo zhruba 30 usedlostí s 294 obyvateli, škola, kaple, dvůr a mlýn. Ve 20. století získávala Dolní Huť podobu letoviska obklopeného lesy. Byly zde provozovány 3 hostince.V roce 1930 se ves skládala z 50 domů, v nichž žilo 361 Němců a 21 Čechoslováků. Ves nebyla po válce dosídlena a v 50. letech, kdy tudy byla natažena hraniční signálka, byla srovnána se zemí.Ve středu zaniklé návsi se rozkládá bažina, která připomíná bývalý návesní rybník. Okolo ní jsou rozesety stopy zdiva jednotlivých budov a cesty jsou dnes již nezřetelné.Rok zániku: 1950 - 1960Důvod zániku: hraniční pásmoZdroje:www.sudety.cpkp-zc.czwww.zanikleobce.cz

Dolní Kamenice

Místní železniční stanice.

Dolní Kamenice - Panna Marie

Kaplička v Dolní Kamenici je uprostřed obce. Je to jednoduchá šestiboká stavba zakryta jehlancovou střechou s cibulovou bání a zvonkem, která byla postavena kolem poloviny 19. století.

Dolní Kamenice - pomník padlým

Pomník padlým 1. i 2. světové války.