FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
1538 záznamů

Dolní Kamenice - pomník padlým

Pomník padlým 1. i 2. světové války.

Dolní Úpor (Unter Anger)

Osada ležela poblíž Lučiny a administrativně spadala pod obec Lísková (Poběžovice). V roce 1946 zde bylo zachovalých 13 domů.Rok zániku: 1950 - 1960Důvod zániku: blízkost hraniční pásma (postupně vysídlena)Zdroje:www.sudety.cpkp-zc.czwww.zanikleobce.cz

Dolní Valdorf - sv. rodina

V pseudogotické kapli (datování 1910) na hrázi rybníka jsou zbytky dobového oltáře bez obrazu. Kaple je ve vlastnictví obce. K rekonstrukci, kterou financovali místní obyvatelé a MÚ Horšovský Týn, došlo v roce 2001.

Tip na výlet

Domažlice - arboretum

Zásluhou několika nadšených pracovníků byl v letech 1925-1927 založen při Státní škole pro lesní hajné v Domažlicích park a botanická zahrada. V roce 2014 byla v arboretu otevřena naučná stezka obsahující 10 panelů v dvojjazyčné variantě. Tím se prostor parku otevřel veřejnosti, především dětem a mládeži. Místní a okolní základní školy zde provádí praktickou výuku přírodovědeckých a historických oborů v přírodě, exkurze a tématické programy pro žáky. V rámci naučné stezky byly také zbudovány pěstební plochy léčivých rostlin.

Domažlice - Baldovská čp. 19

Měšťanský dům čp. 19 je nemovitou kulturní památkou města Domažlice.

Domažlice - Branská čp. 5

Měšťanský dům čp. 5 je nemovitou kulturní památkou města Domažlice.

Domažlice - Branská čp. 56

Měšťanský dům čp. 56 je nemovitou kulturní památkou města Domažlice.

Domažlice - bývalý augustiniánský klášter a kostel Nanebevzetí P. Marie

Klášter augustiniánů v Domažlicích byl založen roku 1287 králem Václavem II. V dobách husitských válek byl klášter husity poničen. Zachován však zůstal klášterní kostel Nanebevzetí Pany Marie. Po celou dobu patnáctého a následného šestnáctého století zůstal klášter v rozvalinách. Teprve v roce 1671 byla započata jeho obnova. Dokončena byla v roce 1746, ale při požáru následujícího roku byl nově opravený klášter znovu poškozen. O tři roky později však již opravený konvent sloužil svému účelu. Další stavební úpravy kostel prodělal v roce 1774 a v letech 1892 – 1893. Klášter společně s klášterním kostelem tvoří velmi historicky a architektonicky kvalitní dominantu západního konce náměstí Míru. Na konci 20. a počátku 21. stol. probíhaly stále práce na opravách kláštera, který nyní slouží jako Základní umělecká škola.

Domažlice - Dolní brána

V dolní části domažlického náměstí je gotická brána, zvaná Dolní nebo také Pražská. Vznikla současně s hradbami v 60. letech 13. století. Věž je téměř 20 m vysoká s hodinami. Nad průjezdem se nacházejí ještě čtyři patra. Původně před branou stávala ještě jedna zajišťovací věžní brána. Mohutný, výrazně profilovaný, raně gotický vnější portál brány je profilovaný, se zářezem pro hřeben uzavírající bránu. Vyšší patra brány byly opravovány v 15. a 16. století a v roce 1905 provedlo město rekonstrukci brány a při této příležitosti byl nad vnější portál umístěn městský znak s nápisem „ Domažlice pevná vlasti hráz, co jste někdy byly buďte zas“.

Domažlice - domy na náměstí Míru

V centru města se nachází historické jádro s měšťanskými domy ze 14. až 16. století, dnes jsou součástí městské památkové rezervace.

Domažlice - domy v Hradské ulici

Mimo domů na náměstí zůstaly zachovány historické domy také v bočních ulicích. Nejzachovaleji působí jižní fronta domů v Hradské ulici, části Vodní ulice a severní fronta domů ve Spálené ulici. Řada domů v bočních ulicích si dosud udržela malebné nádvorní štíty se starými dřevěnými pavlačemi.

Domažlice - domy v Kostelní ulici

Mimo domů na náměstí zůstaly zachovány historické domy také v bočních ulicích, a to i v ulici Kostelní.

Domažlice - domy ve Vodní ulici

Mimo domů na náměstí zůstaly zachovány historické domy také v bočních ulicích. Nejzachovaleji působí jižní fronta domů v Hradské ulici, části Vodní ulice a severní fronta domů ve Spálené ulici. Řada domů v bočních ulicích si dosud udržela malebné nádvorní štíty se starými dřevěnými pavlačemi.

Domažlice - evangelický kostel

Nový evangelický kostel Českobratrské církve evangelické v Domažlicích na sebe poutá pozornost nejen výjimečnou architekturou, díky které si po právu zaslouží titul Stavba Plzeňského kraje 2008, ale také moderním pojetím zdejšího farního sboru. Díky funkčnímu rozvržení dispozic a použití moderních stavebních materiálů tak vznikla stavba, která svým návštěvníkům dokáže poskytnout nebývalý vnitřní komfort, ve kterém se mohou cítit jako doma a ne jako mezi „chladnými zdmi kamenného kostela“.

Tip na výlet

Domažlice - Galerie bratří Špillarů

Galerie bratří Špillarů  je věnována tvorbě Jaroslava a Karla Špillarových, malířů, kteří čerpali náměty pro své obrazy právě z Chodska, jeho malebné krajiny a ze života chodského lidu. Součástí galerie je i místnost pro příležitostné výstavy. Vedoucí galerie: Václav Sika, tel.: 723745173

Domažlice - Hanův park

Park pojmenovaný podle někdejšího starosty města Petra Hany.

Domažlice - Havlíčkova čp. 84

Bývalá kovárna je nemovitou kulturní památkou města Domažlice.