FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Horní Kamenice

Obec Horní Kamenice se nachází přibližně 11 km od města Stod.

Historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1115, která ji uvádí jako obec Chamenichi, patřící nově založenému klášteru v Kladrubech u Stříbra. V případě Kamenice nelze až do 15. století vždy rozlišit, kdy se jedná o Dolní Kamenici, protože dějiny obou mnohdy splývají. V r. 1362 je v souvislosti s Kamenicí uváděn jako majitel Otík Okalanec. Část Kamenice náležela k Hrádku Lacembok, jehož držitelem byl Bohuchval z Hrádku. V r. 1531 získal část Horní Kamenice s dvorem a tvrzí Jan Dobeš ze Šlovic. Zde se poprvé v písemnostech objevuje zmínka o hornokamenické tvrzi. Ta byla postavena ve druhé polovině 15 stol. a Šlovickým patřila spolu se vsí do r. 1634. V r. 1654 patřila Kamenice rytíři Janu Heřmanovi Francovi z Bubna. Roku 1666 patřil statek Janu ze Štaufenberka. V r. 1677 se Horní Kamenice stává součástí trauttmandorffského panství Horšovský Týn.

Obec byla až do roku 1985 obcí samostatnou. V tomto roce byla sloučena a patřila pod MěNV Holýšov až do roku 1991, kdy se opět stala obcí s místní obecní samosprávou.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

V obci se nachází obecní úřad. Ze spolků zde funguje Sbor dobrovolných hasičů.

Občanské body v okolí

Dolní Kamenice
Železniční stanice • 1 km
Holýšov (34562)
Pošta • 2 km
Holýšov, Tylova 584
Lékárna • 3 km
Základní škola Holýšov
Škola • 3 km
FK Holýšov
Fotbalové hřiště • 3 km

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Horní Kamenice)