FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Libkov

Libkov je položen na hlavním silničním tahu Domažlice - Klatovy při východním okraji bývalého okresu Domažlice.

Historie

První záznam o obci je v roce 1379, kdy ji vlastnila jakási Přibyslava, vdova po některém z místních vladyků.

S další významnou zprávou o Libkově se setkáváme k roku 1473. Tehdy v období česko-bavorských pohraničních válek vtrhli na blízké úsilovské panství Bavoři a Libkov spolu s dalšími vesnicemi vypálili. V místech pusté vsi vznikl nejprve svobodnický dvůr, který se stal základem pozdějšího šlechtického statku, kolem nějž se postupně rozvinula nová ves. V polovině 18. století je v Libkově zmiňován zámeček, na němž majitelé malého statku sídlili.

Jádro vsi tvoří vejčitá náves s rybníčkem osazená lípami a oživená památníkem upomínajícím na Mistra Jana Husa. Bývalý hospodářský dům se zámečkem je kladen do míst dnešního pohostinství při hlavní silnici. V pohledech na ves se výrazně uplatňuje návrší s kaplí sv. Markéty, které ovšem již patří do katastru sousední obce Dlažov. V současné době je zde postavena rozhledna, ze které se otevírá pohled na Kdyňsko, sousední Klatovsko a Šumavu. Ve stejné vzdálenosti od Libkova (asi 1,5 km) leží poutní místo Dobrá Voda u Pocinovic s kaplí a studánkou.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

Sbor dobrovolných hasičů Libkov je jediným spolkem v obci. V současné době má 20 členů. SDH Libkov vykonává v obci požární ochranu, reprezentuje ji v oblastních soutěžích v požárním sportu a pomáhá také se zvelebováním veřejných prostranství. Pro ostatní obyvatele Libkova pořádají hasiči spolu s představiteli obce také mnoho společenských a zábavních akcí. Oblíbené jsou například hasičské bály, soutěže v bowlingu, stolním tenise, kopané i v couvání s traktorem, stavění máje, rybářské závody, velikonoční a vánoční akce, oslavy masopustu, dětský den nebo lampionový průvod.

Turistické body v okolí

Libkov - roubenka
Roubenka • 35 m
Libkov - usedlost čp. 10
Roubenka • 49 m
Libkov - pomník Mistra Jana Husa
Pomník • 53 m
Libkov - zvonička
Zvonička • 148 m
Libkov - rybník
Rybník • 485 m
Loučim - židovský hřbitov
Židovský hřbitov • 864 m
Pocinovice - kaplička nad pramenem Dobrá Voda
Kaple • 1 km
Pocinovice - Bolestná Matka Boží
Kaple • 1 km

Občanské body v okolí

Libkov - koupaliště
Koupaliště • 109 m
Loučim
Železniční stanice • 1 km
Loučim - koupaliště
Koupaliště • 1 km
TJ Sokol Dlažov
Fotbalové hřiště • 2 km
Pocinovice - koupaliště
Koupaliště • 2 km

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.