FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Loučim

Loučim leží zhruba v polovině cesty mezi Klatovy a Domažlicemi a spolu s Libkovem je vstupní bránou Kdyňské kotliny a Dolního Chodska.

Historie

Místopisný slovník historického království českého zmiňuje Loučim, farní ves s kostelem, již roku 1357. V té době vládl v Čechách Karel IV. Loučimský kostel byl tehdy nejoblíbenějším poutním místem v celém Pošumaví. Loučim byl majetkem Viléma z Příchovic, po němž se v držení vystřídala řada šlechtických rodů.

V roce 1881 bylo v Loučimi napočítáno 381 obyvatel, v současné době je to 124 lidí.

V roce 1900 se Loučim stal samostatnou politickou a katastrální obcí. Obyvatelé si zvolili obecního přestaveného, který se staral o záležitosti obce, která od roku 1850 patřila do plzeňského kraje, domažlického politického okresu a kdyňského soudního a berního okresu. Majitelem byl nicméně až do parcelace v roce 1924 Karel Antonín, kníže z Hohenzollern-Sigmaringen.

Kostel Narození Panny Marie je nejstarší historickou památkou vsi. Je v něm uschována kopie sošky tzv. Černé loučimské Madony, která má v hlavě zaseknutý meč. Podle pověsti ukryly ženy mariánské družiny před husitskými nájezdníky sošku v hustém šumavském hvozdu na bavorské straně hranice v dutém kmeni staré lípy. Tam ji objevil husitský vůdce Ctibor Krčma, rychtář z Votavy (Otova) a mečem jí rozťal hlavu. Z rány dřevěné sochy vytryskla čerstvá krev a násilník začal okamžitě svého činu litovat. Na místě nálezu zázračné sošky postavili bavorští věřící kapli, kterou později nahradil františkánský klášter s kostelem nazývaný dnes spolu s městečkem Neukirchen bei heiligen Blut. V tomto klášteře je stará mariánská soška uložená dodnes.

Na hřbitově u loučimského kostela je kromě zdejších význačných duchovních pochován také český básník a spisovatel, představitel májovců Rudolf Mayer.

Dějiny zdejší židovské náboženské obce připomíná starý hřbitov, sloužící pěti židovským obcím - Dlažov, Kdyně, Koloveč, Loučim a Všeruby - založený těsně po roce 1841. Poslední pohřeb do země se zde uskutečnil v roce 1948. K hřbitovu vede dobře značená polní cesta podél silnice z Loučimi do Libkova.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

Jelikož je obec malá, najdeme zde jen základní občanskou vybavenost, jako je obecní úřad a restaurace. Pro využití volného času je v obci k dispozici fotbalové hřiště. Roku 1921 byla v Loučimi založena Tělovýchovná jednota Sokol, která funguje dodnes a pořádá v obci mnoho zajímavých akcí. Na konci zimy se koná například masopustní průvod, v létě zase den dětí na místním koupališti, jehož součástí je ohňostroj, soutěže a občerstvení. Sokol je také organizátorem fotbalového turnaje O malovaný džbánek, fotbalového zápasu mezi ženatými a svobodnými a sportovního odpoledne pro děti. Členové Sokola se účastní turistických výletů, cyklovýletů i tanečních zábav a společenských akcí. Členové Sboru dobrovolných hasičů zase Loučim reprezentují v regionálních hasičských soutěžích.

Turistické body v okolí

Loučim - čp. 3
Roubenka • 14 m
Loučim - pomník Mistra Jana Husa
Pomník • 33 m
Loučim - rybník
Rybník • 48 m
Loučim - fara
Dům • 132 m
Loučim - Narození Panny Marie
Kostel • 141 m
Loučim - sv. Jan Nepomucký
Socha • 185 m
Loučim - lípy
Strom • 185 m
Chodská Lhota - Maškův mlýn
Mlýn • 1 km

Občanské body v okolí

Loučim - koupaliště
Koupaliště • 269 m
Loučim
Železniční stanice • 270 m
Smržovice - koupaliště
Koupaliště • 1 km
Libkov - koupaliště
Koupaliště • 2 km
Dobříkov na Šumavě
Železniční stanice • 2 km

Občerstvení v okolí

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.