FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Brnířov

Obec Brnířov leží ve Kdyňské kotlině 1 km jihovýchodně od Kdyně při státní silnici I/22 spojující Domažlice a Klatovy.

Historie

První dochovaná zmínka o vsi pochází z roku 1508, a to v souvislosti s prodejem hradu Rýzmberk, který vznikl k ochraně zemské hranice. První písemná zmínka o samotné obci Brnířov se datuje k roku 1543. V loňském roce jsme oslavili výročí 500 let. Na počest této události byl na návsi osazen pamětní kámen. V nejstarších dobách byla nejen temena hraničních hor, ale i jejich úpatí pokryta hustým, někde až neproniknutelným pralesem, jímž vedly jen úzké, těžko schůdné stezky. Tento pohraniční hvozd by královským majetkem. Král nechával na významných stezkách budovat zemské strážní hrady a osazoval je svými věrnými k ochraně zemské hranice.

Tak vznikl při Všerubské stezce i hrad Rýzmberk. Na rozsáhlém rýzmberském panství a v bezprostřední blízkosti hradu vznikla postupně nejen trhová osada Kdyně s farním kostelem (poprvé zmiňován v roce 1384) a hospodářským stavením, dodnes zvaným Zámeček, ale také další osady, ve kterých se usazovali lidé, živící se řemeslem a zemědělstvím.

Jméno obce dávají minulí kronikáři a historikové do souvislosti s nedalekým hradem. Výrobce zbroje „brnieř" měl pravděpodobně na zdejším potoce hamr a jeho pozemky bylo jeho „brnířovo". Ostatně jen velmi málo místních názvů lze vysvětlit jinak než domněnkou či pověstí .

Berní rula (soupis odváděných daní) z let 1651 -55 uvádí v obci Brnířov 37 žijících občanů (nepočítali se děti a čeleď), 7 sedláků, 5 chalupníků, 1 zahradníka (domkáře). V té době bylo okolí porostlé hlubokým tzv. Svatováclavským lesem. Obdělávané půdy bylo jen málo. Další záznam o obci je v prodejní smlouvě Rýzmberského panství paní Polyxenou z Lobkovic. Zde je uváděn počet domů 22.

Elektrifikace celého Brnířova se uskutečnila v roce 1922.

Kulturní život probíhal zejména v dobrovolných spolcích (Včelařský spolek - 1905, Sbor dobrovolných hasičů - 1902).

Za 2. světové války patřil Brnířov do protektorátu. Snaha o poněmčení příhraniční obce se protektorátním úřadům nezdařila. Nikdo z brnířovských občanů nabídku na změnu státní příslušnosti nevyužil.

Odboj v obci prováděla komunistická buňka především jen roznosem letáků. Ale i tato činnost z obavy před represemi brzy skončila. Osvobození americkou armádou uvítali všichni občané 4. května 1945.

Po roce 1989 se život opět změnil. K osamostatnění obce došlo v roce 1990 na základě lidového referenda. Došlo k plynofikovaci obce, rekonstrukci kapličky, vytvoření Hasičského klubu ze staré hasičárny, provedení nákladné opravy a vyčištění rybníka, zřízení dětského hřiště, vytvoření důstojné reprezentace obce z půdních prostor mateřské školky - Obecní úřad a zařízení mnoha dalších neméně důležitých věcí zpříjemňujících život Brnířováků.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

Obec se osamostatnila roku 1990 na základě referenda, od té doby se dynamicky rozvíjí. Byla tu provedena plynofikace, opravena kaplička, vybudován hasičský klub, dětské hřiště a nové prostory pro obecní úřad. Nejmladším obyvatelům slouží místní mateřská školka.

O rozkvět kulturního a společenského života ve vsi se starají především Sbor dobrovolných hasičů a Rada žen. Milovníci turistiky pořádají každý rok novoroční pochod a prvomájový výlet do blízkého i vzdálenějšího okolí. Mezi tradiční akce patří každoročně pořádaný recesistický závod Brnířovskej parez. Brnířovští turisté (neorganizovaní) pořádají již několik let Novoroční pochod na Štefle a prvomájový výlet po blízkém i vzdálenějším okolí. Nezapomíná se ani na lidové tradice.

Turistické body v okolí

Brnířov - pamětní kámen 500 let
Pamětní deska • 35 m
Brnířov - rybník
Rybník • 57 m
Brnířov - sv. Martin
Kaple • 78 m
Brnířov - památník Antonína Švehly
Pomník • 85 m
Kdyně - radnice
Radnice • 1 km
Kdyně - čp. 89
Dům • 1 km
Kdyně - turistické informační centrum
Inform. centrum • 1 km
Kdyně - Muzeum příhraničí
Muzeum • 1 km

Občanské body v okolí

Mateřská škola Brnířov
Škola • 256 m
Základní umělecká škola Kdyně
Škola • 856 m
Kdyně, U Lípy
Lékárna • 1 km
Kdyně - autobusové nádraží
Autobusové nádraží • 1 km
Kdyně, náměstí
Parkoviště • 1 km

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Brnířov)