FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Nová Ves

Obec Nová Ves leží jižně 5 km od Kdyně a jihovýchodně 15 km od města Domažlice.

Historie

Obec byla založena majiteli nedalekého hradu Rýzmberk v době po husitských válkách. První písemná zmínka o vesnici se datuje k roku 1508. První jmenný seznam obyvatel byl vypracován vrchnostenským písařem Danielem Allmanem v roce 1651, v Nové Vsi žilo tehdy 28 poddaných.

Záznamy z roku 1839 uvádí ve vsi 46 domů a 309 občanů, dále je také popsán mlýn a hospoda. V obci byla také zřízena škola. V roce 1930 čítá ves 318 obyvatel, z toho pouze 9 se hlásí k německé národnosti, což lze v této oblasti pohraničí považovat za raritu. Tato specifická národnostní situace vedla v období před 2. světovou válkou k otevřeným střetům mezi německými nacionalisty a československými jednotkami SOS. Tyto události připomíná památník v údolí pod Novou Vsí.

Roku 1899 vzniká v obci spolek dobrovolných hasičů.

Do roku 1989 spadá Nová Ves pod správu Kdyně. Během socialistického období byl vybudován v obci vodovod, kanalizace a komunikace v obci byly vyasfaltovány. Podle statistických údajů žilo ve vesnici v roce 1991 152 obyvatel, stálo zde 41 trvale obydlených domů a 10 trvale neobydlených. Po osamostatnění obec neustále pracuje na svém rozvoji. Skromný obecní rozpočet doplňují četné dotace, díky kterým byla zrekonstruována kaplička sv. Jana Nepomuckého, bylo vybudováno nové sportovní hřiště a došlo k revitalizaci krajiny.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

Po osamostatnění obec neustále pracuje na svém rozvoji. Skromný obecní rozpočet doplňují četné dotace, díky kterým byla zrekonstruována kaplička sv. Jana Nepomuckého, bylo vybudováno nové sportovní hřiště a došlo k revitalizaci krajiny.

V posledních letech dochází k postupné modernizaci a zvelebování vesnice. Byl zde zaveden vodovod a kanalizace s čističkou odpadních vod, rekonstruovány byly komunikace, hostinec i hasičská zbrojnice. Občané mají kromě obecního úřadu a knihovny k dispozici také obchod se smíšeným zbožím.

Turistické body v okolí

Nová Ves - sv. Jan
Kaple • 7 m
Vyhlídková věž Nová Ves u Kdyně
Věž, rozhledna • 576 m
Nová Ves - pomník Emila Tšídy
Pomník • 797 m
Kdyně - studánka Hamličky
Studánka • 936 m
Nová Ves - pomník Vojtěcha Retta
Pomník • 1 km
Kdyně - pramen řeky Kouby
Pramen • 2 km
U Mlýna
Zaniklá obec • 2 km
Brnířov - rybník
Rybník • 2 km

Občanské body v okolí

Mateřská škola Brnířov
Škola • 2 km
Hluboká - koupaliště
Koupaliště • 2 km
Hluboká - umělé hřiště
Fotbalové hřiště • 2 km
Kdyně
Železniční stanice • 2 km
Chodská Lhota
Železniční stanice • 2 km

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Nová Ves)