FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Osvračín

Obec Osvračín leží nedaleko Staňkova směrem na Blížejov a 11 km východně od Horšovského Týna.

Historie

První zmínky o Osvračínu a počátcích jeho historie souvisí s historií hradu, který se nalézal na konci strmého ostrohu na východ od vsi Osvračín, v její těsné blízkosti. Postavili jej příslušníci rodu majícího ve znaku berana ve skoku. Jmenovitě jde o Zdeslava z Osvračína, který se prvně připomíná v roce 1289 (to je první zpráva o vsi Osvračín). Zdeslav se stal předkem významného západočeského rodu Dobrohostů z Ronšperka. Jeho potomci vlastnili hrad po celé 14. století. V létech 1384 - 1394 byl vlastníkem hradu Nechval, uváděný jako spolupatron kostela v Osvračíně. Je to pravděpodobně první zmínka o osvračínském kostele. V následujícím století měnil hrad rychle své majitele. Roku 1475 zakoupil malý a patrně neudržovaný hrad i ves Půta z Rýzmberka, který jej připojil ke švihovskému panství. Tím zdejší hrad ztratil funkci feudálního sídla a postupně zpustl.

V 16. století je hrad připomínán jako pustý a majitelé osvračínského statku přenesli své sídlo do středu obce, kde vznikla tvrz, patrně okolo poloviny 16. století. Pravděpodobně v 18. století byla rodem Hildprantů přestavěna na prostý, přízemní, pozdně barokní zámek, na němž se v letech 1800 - 1841 vystřídalo šest různých rodů.

Dalším majitelem se stal v roce 1841 sklářský podnikatel Ziegler, který nechal zámek v 80. letech 19. století o patro zvýšit a opatřit pseudogotickou fasádou. V držení rodu byl až do roku 1945. V roce 1946 se stal majetkem TJ Sokol a od poloviny roku 1999 je ve vlastnictví obce.

Dle soupisu poddaných z roku 1657 žilo ve 25 sídelních jednotkách v obci 103 osob, několik dalších gruntů bylo pustých. Postupně přibývalo sídel tak, že v roce 1785 jich bylo 70, roku 1838 100, v roce 1913 žilo ve 126 domech 721 českých obyvatel, v roce 1930 692 obyvatel, 457 v roce 1991 a 490 v roce 2001.

První škola byla postavena v roce 1788, v roce 1792 v ní bylo 69 školou povinných dětí z Osvračína, Mimova a Močerad. V roce 1857 byla zřízena nová školní budova. Po roce 1930 bylo ve 3 třídách 85 - 95 dětí.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

V obci je obecní úřad, pošta, obchod se smíšeným zbožím, pohostinství, místní knihovna s přístupem na internet pro veřejnost, kostel a hřbitov. Obec je zřizovatelem základní školy a mateřské školy. Od roku 1997 je obec plně plynofikována. V r. 2005 obec vybudovala centrální čistírnu odpadních vod a kanalizaci.

Turistické body v okolí

Osvračín - Narození Panny Marie
Kostel • 16 m
Osvračín - zámek
Zámek • 151 m
Osvračín - pomník padlým
Pomník • 187 m
Osvračín - rybník
Rybník • 191 m
Osvračín - mlýn
Mlýn • 435 m
Hrad u Osvračína
Hrad • 456 m
Osvračín - hřbitovní kaple
Kaple • 488 m
Mimov - rybník
Rybník • 2 km

Občanské body v okolí

Osvračín (34544)
Pošta • 107 m
Základní škola Osvračín
Škola • 390 m
Mateřská škola Osvračín
Škola • 390 m
TJ Sokol Osvračín
Fotbalové hřiště • 420 m
Osvračín
Železniční stanice • 602 m

Ubytování v okolí

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Osvračín)

Spádové obce

  • Dohalice
  • Mimov
  • Osvračín