FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Pařezov

Obec Pařezov leží severozápadně a přibližně 10 km od města Domažlice.

Historie

Současný Pařezov zahrnuje obce Starý a Nový Pařezov, přičemž každá z těchto obcí má odlišnou historii. Neznáme datum vzniku ani osudy obce Starého Pařezova až do roku 1537, kdy se o ní objevuje první písemná zmínka. Je však uváděna jako ves pustá. Patřila k panství Ronšperk (Poběžovice). Starý Pařezov byl zřejmě obnoven kolem roku 1700 na vymýcených pozemcích panského lesa a pojmenován jménem zaniklé vsi. Nový Pařezov je uváděn vedle Starého Pařezova poprvé v roce 1757. I tato ves příslušela k panství Poběžovice. Obě obce měly tehdy 44 obyvatel. V roce 1839 žilo v Novém Pařezově 211 obyvatel v 26 domech. V roce 1913 stálo v Novém Pařezově 32 domů.

Počet obyvatel se rapidně snížil po 2. světové válce, protože v roce 1946 byli vyhnáni obyvatelé německé národnosti. V roce 1930 bylo ve Starém Pařezově 25 domů se 138 obyvateli a v Novém Pařezově 41 domů s 215 obyvateli, takže obě obce měly celkem 353 obyvatel. V roce 1991 bylo ve starém Pařezově 16 domů s 31 obyvateli a v novém Pařezově 19 domů s 64 obyvateli. To je celkem 95 obyvatel.

Po zrušení patrioniální správy se Nový i Starý Pařezov stal v roce 1850 osadou obce Otov v nově zřízeném okrese Horšovský Týn. Částí Otova pak obce zůstaly až do roku 1960. V roce 1960 se Pařezov stal osadou obce Nový Kramolín v okrese Domažlice. V roce 1990 se Pařezov stal samostatnou obcí.

Velkou výhodou současného Pařezova je absence veškeré zemědělské a jiné průmyslové výroby.

Počet obyvatel k 31.12.2013 je 152.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

Aktivně zde pracuje SDH Pařezov, který vykonává ve vsi požární ochranu a pomáhá představitelům obce ve snaze o její zvelebení. Jeho úkolem je také reprezentace Pařezova v regionálních soutěžích v požárním sportu, přičemž některé soutěže i sám organizuje. Hasiči se rovněž starají o kulturní dění v obci, pořádají hasičské bály, dětský den, maškarní, mikulášskou nadílku či silvestrovský turnaj ve stolním tenise.

Turistické body v okolí

Pařezov - pomník Mistra Jana Husa
Pomník • 14 m
Pařezov - rybník
Rybník • 519 m
Ždánov - lom
Lom • 819 m
Otov - pomník postřekovských chlapců
Pomník • 1 km
Ždánov - Červený Mlýn
Mlýn • 1 km
Ždánov - zámek
Zámek • 2 km
Ždánov - kaple
Kaple • 2 km
Ždánov - sv. Augustin
Socha • 2 km

Občanské body v okolí

SK Draženov
Fotbalové hřiště • 2 km
Sokol Postřekov
Fotbalové hřiště • 2 km
Nový Kramolín
Železniční stanice • 2 km
Postřekov
Železniční stanice • 2 km
Vlkanov
Železniční stanice • 3 km

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Spádové obce

  • Nový Pařezov
  • Starý Pařezov