FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Pasečnice

Obec Pasečnice se nachází ve vzdálenosti 8 km od města Domažlice.

Historie

První zmínka o Staré Pasečnici je z roku 1393. V tomto roce je jako majitel pasečnické osady zmiňován Probošt Racek. Proboštství kladrubského kláštera zde zřejmě už dávno předtím hrálo svoji roli. Okolo roku 1420 proboštství zaniklo.

V 15. století byla ves vypálena. V roce 1579 zde byla pustina, kdy byl zřejmě zničen i kostel sv. Vavřince. Ten pravděpodobně stál na místě chalupy čp. 43, kde se dosud lidově říká "U Kostelíků". Pozemky vsi se dostaly do majetku domažlických měšťanů. Ve vsi byl také dvůr, který patřil komoře královské, od níž jej koupil měšťan domažlický Jakub Skala, tlumačovský rodák. Ten jej pak předal svému synovi Janu Skalovi, který jej v r. 1586 prodal obci domažlické za pět set míšenských grošů.

V roce 2590 se Domažlice rozhodly obnovit ves stejného jména. V témže roce byla osazena poloha před rybníkem, bližší Strakovu.

Nový pozdější díl vsi byl nazván Nová Pasečnice - první písemná zmínka o ní z r. 1789. Podle císařského patentu ze dne 1. 3. 1777 byly obci domažlické zkonfiskovány čtyři dvory a sice: dvůr pasečnický, poplužní dvůr havlovický, menší dvůr českokubický a dvůr býšenský a usazeni na nich tzv. "familianti". (Dle spisu "Lůsy" J. Š. Baara.) Z bývalého dvora v Pasečnici zbyly pouze názvy, které se udržely, a to v části na "Ovčíně", kde stával panský ovčín, v chalupě čp. 5 Nová Pasečnice "U Kravarníků", chalupě čp. 7 Nová Pasečnice "U Sládků", kde byl panský pivovar a v chalupě čp. 3, kde bývalo sídlo panského šafáře.

Pasečnice tvořila do r. 1882 s Českou Kubicí, Babylonem, Havlovicemi a Petrovicemi vesnickou obec domažlickou s rychtářským právem v Petrovicích. Tohoto roku byla spojena s Českou Kubicí v politickou obec Pasečnice. Tento svazek trval do r. 1916, kdy došlo k rozdělení ve dvě samostatné politické obce. Pasečnice pak dle výnosu Zemského výboru musela České Kubici bezplatně předat 304,71 ha vlastního katastru.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

V obci se nachází obecní úřad, knihovna s připojením k internetu, školka, funguje zde Sbor dobrovolných hasičů.V obci se konají oslavy masopustu, setkání se seniory, maškarní bály, stavění májky, dětský den apod.

Vesnice disponuje základní občanskou vybaveností, je připojena na vodovodní řad, dopravní obslužnost zajišťují pravidelné autobusové linky. Vzdělávací a zdravotnická zařízení, pracovní příležitosti i zábavu nachází obyvatelé v okolních obcích.

Turistické body v okolí

Pasečnice - pomník padlým
Pomník • 75 m
Pasečnice - lípa
Strom • 192 m
Pasečnice - čp. 38
Statek • 214 m
Pasečnice - sv. František z Assisi
Kostel • 278 m
Pasečnice - rybník
Rybník • 380 m
Pasečnice - Salka - přírodní památka
Přírodní památka • 921 m
Pelechy - pramen řeky Zubřiny
Pramen • 1 km
Šnory (Kohlstätten)
Zaniklá obec • 1 km

Občanské body v okolí

Mateřská škola Pasečnice
Škola • 229 m
Babylon
Železniční stanice • 2 km
Tlumačov - koupaliště
Koupaliště • 2 km
TJ Start Tlumačov
Fotbalové hřiště • 2 km
Babylon - golfové hřiště
Golfové hřiště • 2 km

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Spádové obce

  • Nová Pasečnice
  • Stará Pasečnice