FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Pelechy

Obec Pelechy leží jižně a přibližně 7 km od města Domažlice.

Historie

Obec Pelechy vznikla v koutském panství mezi léty 1768 - 1789. V prvopočátku se zřejmě jednalo o několik osamocených statků roztroušených v krajině na úbočí horského masívu v blízkosti lesa. První písemné zprávy o jménu obce jsou z roku 1789 a 1854. Další pak z roku 1895 - jsou zde uvedeny názvy Pelechy, německy Pelechen nebo Bernloch, což znamená pelech, jeskyně, zvířecí doupě. Název "U Pelechů" značil zřejmě obec zapadlou v lesích.

Sousední osada Šnory se německy jmenovala Kohlstäten - uhlířské chalupy. Po konci II. světové války v roce 1945 byla vysídlena a zanikla.

V roce 1885 byla v obci otevřena dvoutřídní škola. Později, při poklesu žáků, došlo ke sloučení tříd do jedné jednotřídky. V roce 1965 byla škola zrušena a žáci začali dojíždět buď do Stráže, nebo do Mrákova. Budova zůstala obecní. Byla zde vybudována prodejna, knihovna a po zániku místního hostince i kulturní místnost, kde se společně slavily svátky, promítalo kino a hrál stolní tenis.

V obci do konce šedesátých a začátku sedmdesátých let fungoval i hostinec s kuželníkem. Pak se budova hostince, který se nalézal v horní polovině obce, začala rekonstruovat a v době rekonstrukce ho MNV Stráž prodal.

Ještě v době, kdy obec patřila pod MNV Stráž a obec Pelechy zastupoval pan Augustin Sobotovič, se na konci 80. let začal stavět hostinec nový, jako přístavba bývalé školy. V srpnu roku 1990 se hostinec dokončil a otevřel.

Po roce 1990 se obec osamostatnila, v patře budovy školy vznikl také obecní úřad a z kulturní místnosti a bytu se vytvořil sál. Budova bývalé obecné školy tvoří, spolu s mohutnými lípami, významnou dominantu a kulturní památku obce.

Hasiči v obci fungují dodnes a je to její významná složka. Na všem, co se v obci děje a dělá, se podílí právě Sbor dobrovolných hasičů.

Kolem roku 1965 byla vystavěna silnice z Pelech na Pasečnici a na Pelechy začal jezdit autobus. Do té doby se chodilo na autobus do Tlumačova, nebo na vlak na Babylon.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

V současné době je v obci prodejna potravin, hostinec, penzion, truhlářství, zahradnictví či instalatérství. Dopravní obslužnost je zajištěna pravidelnými linkami autobusové dopravy. V obci najdeme obecní úřad a knihovnu.

Představiteli spolkového života v obci jsou pouze dobrovolní hasiči. Sbor dobrovolných hasičů Pelechy má mužské i ženské družstvo, obě reprezentují vesničku v oblastních soutěžích v požárním sportu. Další aktivitou spolku je organizace všemožných kulturních, sportovních a společenských akcí. Jedná se například o stavění a kácení májky, turnaje v prší, hasičské bály, silvestrovský výšlap nebo setkání rodáků.

Turistické body v okolí

Pelechy - pramen řeky Zubřiny
Pramen • 434 m
Pelechy - Panna Marie
Kaple • 596 m
Šnory (Kohlstätten)
Zaniklá obec • 1 km
Pasečnice - pomník padlým
Pomník • 1 km
Pasečnice - lípa
Strom • 1 km
Pasečnice - čp. 38
Statek • 2 km
Pasečnice - sv. František z Assisi
Kostel • 2 km
Pasečnice - Salka - přírodní památka
Přírodní památka • 2 km

Občanské body v okolí

Tlumačov - koupaliště
Koupaliště • 1 km
TJ Start Tlumačov
Fotbalové hřiště • 1 km
Mateřská škola Pasečnice
Škola • 2 km
Mateřská škola Tlumačov
Škola • 2 km
Mrákov - koupaliště
Koupaliště • 3 km

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.