FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Pocinovice

Pocinovice, největší z někdejších jedenácti chodských vesnic a nejvýchodněji položená ves, leží jihovýchodně od Kdyně ve vzdálenosti 10 km na mírném jihozápadním svahu nad širokou nivou vodoteče Andělice.

Historie

Pocinovice největší z někdejších jedenácti chodských vesnic a nejvýchodněji položená ves, vystavená na úpatí Jezvineckého lesa, leží na hranici domažlického a klatovského okresu. Zmíněných jedenáct nejstarších vsí, o nichž historické prameny mluví až od 14. století jako o strážných vsích při obou domažlických zemských stezkách na jihozápadní hranici českého státu, tvoří vsi Draženov, Chodov, Klenčí pod Čerchovem, Chodská Lhota, Mrákov, Postřekov, Pocinovice, Starý Klíčov, Stáž, Tlumačov a Újezd.

K výkladu jejího jména, odvozeného od nedalekého vrchu Sinova se pojí zmínka k roku 1193 na listině plaského kláštera, v níž je mezi ostatními zmiňován svědek (testis) Pocin. Podle lingvisty Profouse je jméno Počinovice, jak se ves v minulosti nazývala, vzpomínkou na jakýsi skutek, podnět, počin. Nový tvar Pocinovice vznikl pod vlivem germanizovaných jmen s -tz- a německé jméno Putzenried pak povstalo z českého pouhým zkomolením. První listinná zmínka je z 16. března 1325 v privilegiu krále Jana Lucemburského zachovaném pouze v pozdějším opise v listině Karla IV. z roku 1360, kde je uváděno celkem 9 chodských vsí.

Ves užívala všechny svobody a výsady, které Chodové dostali od českých králů a s nimi patřily také Pocinovice k chodskému hradu. Korporativně uspořádaný celek jedenácti chodských vsí tvořil jednotnou obec s vlastní pečetí, praporem, samosprávou a společnými výsadami.

Pocinoviští sedláci náleželi vždy k radikálnější části chodského společenství. Stejně jako ochrana hranic, tak i funkce Chodů posléze začala ztrácet svůj význam. Současně s tím se i jejich výsady stávaly přežitkem, který vrchnost nechtěla trpět a začala Chody na jejich právech zkracovat. To samozřejmě vedlo k mnoha sporům, které mezi obyvateli chodských vesnic a vrchností propukly. K nejznámějšímu povstání Chodů došlo v letech 1692 - 1695. Pro hrdý lid však skončilo porážkou a jeden z vůdců povstání Jan Sladký Kozina z Újezda byl popraven. Přesto boj Chodů za uznání svých práv a svobod skončil až roku 1777.

V roce 2006 zde žilo 534 obyvatel.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

Většina občanské vybavenosti je soustředěna na návsi. Je zde základní a mateřská škola, pohostinství, pekárna, fara, soukromé obchody, obecní úřad s poštou a knihovna.

Směrem na Nýrsko se za obcí nachází rozsáhlý sportovní areál s kurty na volejbal, hřiště na kopanou a tenis. Celý sportovní areál je vzorně udržován a všechna sportoviště mohou používat turisté po dohodě s předsedou Sokola Pocinovice.

Občanské body v okolí

Základní škola Pocinovice
Škola • 42 m
Mateřská škola Pocinovice
Škola • 42 m
Pocinovice (34509)
Pošta • 43 m
Pocinovice
Železniční stanice • 352 m
TJ Sokol Pocinovice
Fotbalové hřiště • 640 m

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Spádové obce

  • Orlovice
  • Pocinovice