FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Postřekov

Postřekov leží 10 km severozápadně od Domažlic. Je nejlidnatější chodskou obcí.

Historie

Postřekov patří mezi jedenáct chodských vsí zmiňovaných v privilegiu J. Lucemburského roku 1325 - jako sídlo svobodných lidí podléhajících přímo králi prostřednictvím královského purkrabího z Domažlic. Jako strážcům zemských hranic byla Chodům českými králi přiznána četná privilegia včetně osvobození od robot. Stejně jako ochrana hranic, tak i funkce Chodů posléze začala ztrácet svůj význam. Současně s tím se i jejich výsady stávaly přežitkem, který vrchnost nechtěla trpět a začala Chody na jejich právech zkracovat. To samozřejmě vedlo k mnoha sporům, které mezi obyvateli chodských vesnic a vrchností propukly. K nejznámějšímu povstání Chodů došlo v letech 1692 - 1695. Pro hrdý lid však skončilo porážkou a jeden z vůdců povstání Jan Sladký Kozina z Újezda byl popraven. Přesto boj Chodů za uznání svých práv a svobod skončil až roku 1777. Jedním z míst nejradikálnějšího odporu Chodů v boji za nezávislost je právě Postřekov - aktivně se zapojila do selských rebelií roku 1693. Po smrti Lamingena kupují panství Stadionové, kteří podporují průmyslové podnikání.

Název vsi vznikl pravděpodobně podle postřehování – tedy střežení zemské hranice Chody, které prováděli ze strážných míst na vrcholu Haltravy. Zatímco v roce 1531 měl Postřekov 45 domů, v roce 1890 69 domů (447 Čechů), roku 1921 již počet dosáhl 199 domů. V roce 2006 zde žilo 1128 obyvatel. Postřekov je charakteristický svou podhorskou polohou a neúrodnou půdou, která nemohla být dostatečným zdrojem obživy obyvatelstva. Proto se již v 19. století vyčlenila samostatná vrstva dělníků. V Postřekově tehdy vzniká rafinerie zrcadlového skla, funguje papírna, vzkvétá krajkářství, začíná manufakturní tkalcovství. Obec je také známa výrobou kanafasu. V Evropě (ale i v Indii) ji proslavili hlavně řemeslníci; zedníci-šamotáři a komínáři.

Postřekov je obec typicky chodská a byla vždy česká. Naproti tomu obec Mlýnec byla do roku 1945 německá. Mlýnec je připomínán již roku 1379 jako poddanská ves pivoňského kláštera a poběžovického panství. V roce 1946 byli Němci vysídleni a Mlýnec byl osídlen převážně rodinami z Postřekova. Obě obce dělily od sebe louky a Mlýnecký potok. Tento prostor byl od začátku šedesátých let postupně zastavěn novými rodinnými domky a tím se obě vesnice propojily v jeden celek.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

V obci najdeme obecní úřad, poštu, knihovnu, kapli, mateřskou a základní školu. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště a další sportoviště.

Postřekov je odkanalizován, plynofikován a připojen k veřejnému vodovodu. Místní děti mohou navštěvovat zdejší mateřskou školku a základní školu pro 1. – 5. stupeň. Všem občanům je k dispozici pošta, pobočka bankovního ústavu, restaurace, knihovna a vlaková a autobusová zastávka.

Během roku je v Postřekově organizováno mnoho kulturních a společenských akcí, např. oslavy masopustu, osvobození obce či výročí založení místního hasičského sboru.

Občanské body v okolí

Základní škola Postřekov
Škola • 231 m
Postřekov (34535)
Pošta • 275 m
Postřekov
Železniční stanice • 639 m
Sokol Postřekov
Fotbalové hřiště • 901 m
Klenčí pod Čerchovem - koupaliště
Koupaliště • 2 km

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Spádové obce

  • Mlýnec
  • Postřekov